Ana Tema Konuşmacıları

Davetli Konuşmacılar ve Sektör Temsilcileri

Saygıdeğer Bilim İnsanları;

Uluslararası Sigortacılık, Bankacılık ve Finans Sempozyumu ilk olarak 2018’de Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiş ve 2023’te Atatürk Üniversitesi’nin ev sahipliğinde devam etmiştir. Şimdi ise, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin organizasyonuyla bu önemli etkinliği sürdürüyoruz.

Ülkemizde ve dünyada son yıllarda yaşanan salgın, deprem, iklim değişikliklerinden kaynaklanan kuraklık, sel ve felaketlerin neticesinde sigortacılık sektörünün önemi gün geçtikçe artmaktadır. Karşılaşılan olağanüstü durumlarda, toplumun ihtiyaç duyduğu korumanın sağlanabilmesi, finansal sistem için gerekli fon ve sermayenin temin edilebilmesi, ekonomik istikrarı korumak için uygulanacak politikaların belirlenmesi son derece önem arz etmektedir. Bu noktada kamu ve özel kesim iş birliği, toplum ve toplumun geleceğini koruma konusunda büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple, farklı disiplinlerin ve onların bakış açısının bir araya getirildiği bilimsel organizasyonlar oldukça değerli olmaktadır.

Disiplinler arası çalışmaların sunulacağı 3. Uluslararası Sigortacılık Bankacılık ve Finans Sempozyumu 8-10 Temmuz 2024 tarihleri arasında üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde yüz yüze gerçekleştirilecektir. Sempozyuma yurt dışından katılmak isteyen araştırmacılar için özel bir oturum organize edilecek olup bildiri sunumları online olarak gerçekleştirilecektir.

Sempozyuma gönderilecek özet ve tam metin bildiriler, bilimsel araştırma niteliklerine uygunlukları ve özgün değerleri açısından bilim kurulunda yer alan akademisyenlerce çift-kör hakem uygulamasıyla değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Hakem değerlendirmesi sonucunda kabul edilen bildiriler, kongrede sunulabilecek ve devam eden süreçte online bildiri kitaplarında yayınlanacaktır.

8-10 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleşecek sempozyumumuza sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi